GEZOCHT: DE ZOETE VAN DER
Uit de Heerenveense Courant van
item7
Gezocht: Zoete van der Schoot
Fam Kuperus uit Oudehorne heeft
Mevr van Rossen (84 jaar)
Een mevrouw  Hartstra (82
Er staat misschien nog een
Er was een boomgaard Van
De Zoete van der Schoot
Zo stroomden reacties binnen, de
De smaak van handappels wordt
item7a1b1a
item7a1a1a1
item18
INFORMATIEAVOND FRUITBOMEN PLANTENAukepres
gehoor1item20
item21item22
item7a1b1a1
item7a1a1a1a
item23
DONATEURS- EN VRIJWILLIGERSAVOND IN SUMAR
item25
fruitexpo
stoofperen
BaronwittekozijnWinterbergamot
`BaronpeerWinterbergamot
Witte Kozijn
DubbKleipeer
ComtesseParisProvisie
Comtesse de ParisProvisiepeer
Dubbele Kleipeer
GieserWLangeGratiool
Pondspeer
Gieser WildemanPondspeerLange Gratiool
Cure
item7a1b1a1a
item7a1a1a1a1
Le Curé
item7a1b1aitem7a1a1a1item7a1b1a1item7a1a1a1aitem7a1b1a1aitem7a1a1a1a1